განახორციელე ინვესტიცია მომგებიან სტარტაპებში

ჩვენი მიზანია დავაკავშიროთ ინვესტორები სტარტაპებს.